Vedúci AVFXHD, Tvorba HD
Vzdelanie

2013 - „Prof.“ FTF VŠMU Bratislava, pedagogické vzdelanie ukončené inauguračným procesom
2007 - „Doc.“, FTF VŠMU Bratislava, pedagogické vzdelanie ukončené habilitačným procesom
2001 - „ArtD.“, FTF VŠMU, Bratislava, ukončené úplné vysokoškolské vzdelanie, doktorandský stupeň
1982 - „Mgr.“, FAMU, Praha, vysokoškolské vzdelanie, magisterský stupeň

Výber profesionálnych projektov

ORCID iD iconhttps://orcid.org/0000-0002-5539-2385
https://www.csfd.cz/tvurce/206736-ludovit-labik/

Dramaturgická spolupráca na filmoch:

2020 - Smečka, dráma, 94´, r. Tomáš Polenský, ČR.

2019 - Neumlčené hlasy Beslanu, 53´, dokumentárny film, r. Tomáš Polenský, ČR.

2017 - Únos, dráma, 95´, r. Mariana Čengel-Solčanská

2015 - Lháři, dráma, 27´, r. Róber Hložanka, 

2011 - Jama, dokumentárny film, r. Jiří Stejskal, víťazný film Fresh festu FAMU Praha, ČR.

2010-2011  - M. R. Štefánik - dlhometrážny dokumentárny film. 4/4, 1/4. dielu. Výroba: Kanimex s.r.o., s. a r. Pavol Kanis,

1986 - dodnes asi 400-500 dramaturgických spoluprác na školských filmoch študentov na Slovensku, ČR, študentov Erazmu, Letných škôl, Ďalších vzdelávaní, workshopov a amatérskych filmov.

Autorská strihová skladba:

2014 - A predsa sa točí" / cyklus; Ateliér vizuálnych efektov - 40´, dokumentárny strihový film pre RTVS
2014 - A predsa sa točí" / cyklus; Ďalšie vzdelávanie - 40´, dokumentárny strihový film pre RTVS

2012 - Bojná, dokumentárny film, 27´, r. Stanislav Kunda, 

2011 - Príbeh bratislavského hradu - 2011, animovaný film. Sc. a r: Vladimír Malík.

1995-2001  - Seriál BUD BINDI, STV Bratislava, scenár a réžia: Jozef Slovák, Jozef Heriban, Pavol Jursa, Kamera: Ján Ďuriš, Stanislav Szomolanyi.

Čestné uznanie 37 IFF Golden Gate Awards 1994
Gold Award IFF Houston 1995
Silver Spire Winner – 39. FF Golden Gate Awards San Francisco (USA) 1996
Bronz Award  IFF Houston 1994
Čestné uznanie IFF Philadelphia 1996      

2000 - Verím v európsku úniu,(29´)                  

2001 - Genetický kongres,(20´)          

2001 - Vitaj v Nato, Slovensko, (22´)  

Reprezentácia na  IFF Florida Fest 2002-10-18.
Vybraný do hlavnej súťaže na IFF Kerala 2002 a IFF Sao Paulo 2002.

1993 - Príbeh Mateja Hozu, TV videofilm 85´, vyrobilo štúdio Artepp, r. Peter Mikulík, k. J.Ďuriš. Nakrútené na motívy poviedky V. Šikulu  „Ornament“..

1993 - Wolves (Vlci), 35mm,  87ˇ, réžia: Steven Carver (USA), Producent: Arthur Brauner. Koprodukcia ZSSR, USA, Nemecko. Americkí herci v projekte určenom pre americké homevideo s ekologickou akčnou zápletkou. Práca na filme na americký spôsob.

1990–1992  - Alaska Kid (Goldrush), 13 dielny hraný 35mm film určený pre amerického diváka, koprodukcia Poľsko, Slovensko, ZSSR, Nemecko, USA, producent: Arthur Brauner (N), produkcia Wolf Brauner, hudba: John Cameron (VB), réžia: James Hill (VB). 
Film na motívy Jacka Londona z obdobia Zlatej horúčky na Aljaške.  Americké kulisy, americkí herci v ruských exteriéroch. Mixáž americkej a nemeckej verzie realizovaná v Berlíne. Seriál bol odabovaný do češtiny a odvysielaný okrem iných amerických a európskych televízií na TV stanici Nova.

1985-90  - Videofilm SFT Koliba, spoluzakladteľl štúdia - vytvorenie prvých technológií hraného filmu pre postprodukciu videotechnológiami (prvá videostrižňa na Slovensku s takýmto postprodukčným zameraním). Strihač animovaných filmov SFT Koliba.

Cca 220 audiovizuálnych rôznometrážnych diel, v ktorých ako strihač spolupracoval s týmito režisérmi: Fenič, Fifík, M.Slivka, Zachar, Urc, Fornay, Oparty, Lexmann, Jurišič, Kaboš, Blejová, Pogran, Kamenický, Záchenský, Slavíková, Kendy, Lukáčik, Riccotti, Rapoš, Dobiš, Brachtl, Ondruš, Bolerázsky, Velický, Homolka, Janovský, Zeman, Hojnoš, Mančuška, Hlaváč, Hanúsek, Ruppeldt, Makara, Floreán, Skokánek, Dučák, Ferko, Kolber, Potroková, Klaučová, Mrázek, Chmelík, Cho, Vávrová, Biskupič, J.Slivka, Černák, Ridošová, Lembovič, Veselý, Longauer, Homola, Asvanyi, Kubáň, Palonder, Jedlička, Sladký, Jursa, Matúš, Zabloudil, Skultéty, Mrázek...  

1983-1985 - SFT Koliba, Hraný film, asistent strihu,

1982 - diplomový projekt Nemocný-í, ktorý bol prvým diplomovým projektom v histórii FAMU vyhotovený videotechnológiou.


Pedagóg na FTF VŠMU od roku 1986.

2019 - Zakladateľ ateliéru Herného dizajnu FTF VŠMU, Bratislava.
2011 - dodnes. Vedúci Ateliéru vizuálnych efektov FTF VŠMU.
2011 - Zakladateľ ateliéru AVFX FTF VŠMU.
1995 - Spoluzakladateľ Katedry strihovej skladby na FTF VŠMU.
2000 - 2006. Vedúci ateliéru a poverený riadením ASS FTF VŠMU.
1995 - dodnes. Vedúci mnohých bakalárskych a diplomových prác na FTF VŠMU.
2009 - 2012 - člen Akademického senátu FTF VŠMU.Záber z dištančného vzdelávania Covid
1986 - začiatok pedagogickej činnosti na VŠMU

Ukážka dištančnej prednášky počas pandémie Covid. (len z účtu Office 365)

Prednáška: Filmový čas

Individuálne vedenie študentov v sledovanom období:

2000 - dodnes. Školiteľ doktorandov Ateliéru strihovej skladby, Ateliéru vizuálnych efektov.
Individuálne vedenie študentský projektov iných ateliérov.
http://bratislavaiff.sk/en/blog-en/mini-interview-daniel-rihak/
2004 – 2014.Výučba zahraničných študentov v rámci projektu Erazmus v oblasti filmovej strihovej dramaturgie v anglickom jazyku.
Vedúci mnohých ročníkov strihovej skladby a vizuálnych efektov.
 

Pedagóg na FMK UTB ZLÍN - Česká republika od  roku 2008.

Výučba predmetov: Filmová analýza, Dramaturgia, Filmová řeč a ďalšie.
Výučba zahraničných študentov Erasmus v anglickom jazyku.
Školiteľ alebo oponent študentov na bakalárskom alebo magisterskom stupni štúdia.
Pedagóg workshopov Tesák, Dešná 2008, 2009. 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016.
Pedagogické vedenie študentských filmov ocenených v zahraničí.
Vedúci školiteľ doktorandov v programe strihovej skladby, dramaturgie a scenáristiky.
http://www.utb.cz/fmk/o-fakulte/lide-na-fmk?sid=labik


Pedagogická činnosť mimo pracovný úväzok:

2012 - 2019 Festival Černá Věž. Národný festival amatérskych a študentských filmov České Budejovice, člen poroty v kategórii: Malý film, Velký film, Studentský film, Nezávislý film.
http://festivalcernavez.cz/client-testimonials/ludovit-labik/
2018 - Člen poroty študentského festivalu Áčko 2018.
2018 - Člen poroty filmového festivalu Svitavská klapka 2018.
https://www.svitavskaklapka.cz/
2012 - 2019 - organizácia Workshopov vizuálnych efektov na pôde FTF VŠMU.
https://www.avfx.sk/konferencia-vfx-2019-premeny-vizualnych-efektov
https://www.avfx.sk/2018-workshop-konferencia-avfx
https://www.avfx.sk/fotogaleria/2017-workshop-avfx
https://www.avfx.sk/fotogaleria/2016-greenscreen-workshop-avfx
https://www.avfx.sk/fotogaleria/2015-greenscreen-workshop-avfx
2015 - medzinárodný projekt Tempus, medzinárodné pedagogické vedenie študenta zo Srbska.
2015 - Workshop východoslovenských amatérov v Margecanoch, prednášky.
2014 - 2016 - 48 hours project Bratislava, člen poroty, vedenie záverečného workshopu.
2014 - Príhovor prezidentovi v mene vymenovaných profesorov.
https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/318863-prezident-vymenoval-50-novych-vysokoskolskych-profesorov/
https://archiv.prezident.sk/gasparovic/index2c8a.html?nahlad-foto&gallery_id=18759&language=
​2012 - 2013  - Člen festivalovej poroty jednominútových filmov Jameson, Praha, Karlovy Vary, ČR.
Iniciácia, organizácia prvej WEB stránky FTF VŠMU (2004).
2006 - 2018 Zakladateľ a organizátor Letnej školy filmového jazyka FTF VŠMU. Úspešná realizácia 10 ročníkov komerčného podujatia na pôde FTF VŠMU. Organizácia a prednášky.
2006 - dodnes. Ďalšie vzdelávanie filmového jazyka FTF VŠMU, zakladateľ a organizátor. Úspešná realizácia 6 ročníkov komerčného podujatia na pôde FTF VŠMU. Organizácia a prednášky.
2009 - 2010  - Workshop AČKO 2009, ÁČKO 2010, pedagogická supervízia.
2010 - Workshop Festanča - prednáška počas festivalu animovaných filmov na tému vzťahu scenáristky a animovanej tvorby.


Vedecká činnosť:

2020 - Príspevok na videokonferencii IGNITE CONFERENCE IN VIENNA 2020, Ignite Digital Roundtables s názvom Design Thinking & Maker Culture: Sticky Learning for the 21st Century
https://twitter.com/dariahTeach/status/1252967678253453313
2019 - Iniciácia akreditácie štúdijného programu Herný dizajn.
https://www.avfx.sk/obhajoba-suhlasu-s-akreditaciou-studijneho-programu-herny-dizajn
2019 - Erazmus+, pedagogická mobilita Katowice, Poľsko. Prednáška a popularizácia študijného programu vizuálnych efektov a herného dizajnu.
https://www.avfx.sk/erazmus-prezentacia-avfx-na-filmovej-skole-v-katowiciach
2019 - Dramaturgická konferencia v Opave, prednáška, zaradenie prednášky do zborníka s názvom "Odpútavajúcí motív pri zobrazovaní náhody vo filmovom rozprávaní".
https://slideslive.com/38921238/09-ludovit-labik-odputavajuci-motiv-pri-zobrazovani-nahody-vo-filmovom-rozpravani
2019 - Erazmus +, návšteva a prednáška na Univerzite v Katowiciach.
https://www.avfx.sk/erazmus-prezentacia-avfx-na-filmovej-skole-v-katowiciach
2018 - Dramaturgická konferencia v Opave, prednáška, zaradenie prednášky do zborníka s názvom "Dramaturgia študentského dokumentárneho filmu".
https://www.slu.cz/slu/cz/aktuality/1/176
https://www.avfx.sk/dramaturgicka-konferencia-v-opave-ii
2015 - 2020  - Akreditácia a realizácia Špičkového tímu v oblasti vizuálnych efektov.
2017 - Dramaturgická konferencia v Opave, prednáška, zaradenie prednášky do zborníka, .
http://www.audiovizualnitvorba.cz/promeny-dramaturgie/
https://www.avfx.sk/dramaturgicka-konferencia-v-opave
https://slideslive.com/38904774/06-zaverecne-metafory-vo-filmovom-pribehu
2016 - riešiteľ grantu ARS Bratislaviensis
2014/2016 - TEMPUS, medzinárodný projekt, spoluriešiteľ: Development of higher education and society by creating a collaborative environment in the field of arts and media through  regional student partnership in production of audio/video content.​
http://www.avfx.sk/tempus-medzinarodny-projekt
2013 - Prednáška na konferencii dokumentárneho filmu, ktorú organizovala Literární akademie (Soukromá vysoká škola josefa Škvoreckého) v Prahe, Vysoká škola múzických umení v Bratislavě a Česká televize.
2008 - 2009 - Spoluriešiteľstvo a spolupráca na medzinárodnom vedeckom projekte RIVERS. Účastníkmi projektu bolo 6 univerzít (4 americké, 2 európske) a ich cieľom bolo skúmať a vytvoriť dlhometrážny spoločný projekt týkajúci sa 6 najväčších svetových veľtokov. FTF VŠMU realizovala časť projektu týkajúceho sa veľtoku DUNAJ. Ďalším technickým cieľom bola realizácia prenosu veľkých obrazových dát internetom prostredníctvom know-how fi. AVID.
2008 - 2010 - vedúci riešiteľ grantu KEGA : „Laboratórium digitálnych efektov“
Projekt úspešne ukončený v roku 2010. Cieľom projektu bolo pripraviť založenie Ateliéru vizuálnych efektov, čo sa čiastočne aj prostredníctvom tohto akreditačného spisu realizuje.
2007 - Spoluriešiteľ grantu Európsky sociálny fond.


Publikačná činnosť:

  • Premeny filmových vizuálnych efektov. Zborník z Konferencie vizuálnych efektov FTF VŠMU 2019. Zostavovanie zborníka a konferenčný príspevok s názvom: Potreba vizuálnych efektov vo filmovom a hernom priemysle. ISBN: 978-80-8195-063-6.
  • Proměny dramaturgie 2019. Odpútavací motív pri zobrazovaní náhody vo filmovom rozprávaní. ISBN 978-80-7510-390-1, kolektívna monografia k súčasným umeleckým dramaturgiám, Opava, ČR.
  • Proměny dramaturgie 2018, Úspešný školský dokumentárny film neštudenta dokumentárnej tvorby, ISBN: 978-80-7510-321-5, kolektívna monografia k súčasným umeleckým dramaturgiám, Opava ČR.
  • Proměny dramaturgie 2017, Záverečná metafóra vo filmovom príbehu. ISBN 978-80-7510-267-6, Kolektivna monografia k problematike súčasnej divadelnej, filmovej, televíznej a inej dramaturgie. Opava, ČR.
  • Dramaturgia strihovej skladby, Nakladateľstvo VerBum, 2013, ISBN 978-80-87500-30-9 , monografia, 340 normostrán. Zahraničné citácie.
  • Strihová skladba v spravodajských a publicistických televíznych žánroch, 2012, ISBN: 978-80-89439-34-8, skriptá určené pre 1. ročník FTF VŠMU. Citácie.
  • Kapitoly strihovej dramaturgie. 2007, wikipedický prehľad filmovej reči z oblasti strihovej skladby určený pre e-learningové vzdelávanie.
  • Strihová skladba televíznych žurnalistických žánrov, 2001.
  • Dizertačná práca s témou: Komédia - smiech vo filme Bud Bindi, 2001.

Making of, 1. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

Autoportrét

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

Púťová atrakcia

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

Tutoriál, Greenscreen, Tímové práce

+1

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

Spolupráca so študentmi FTF

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

Herný projekt, 2. ročník, zimný semester

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

Making of, 2. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

Tvorba herného dizajnu 3, 2. ročník, zimný semester

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

Tvorba herného dizajnu 4, 2. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

Mimoškolské práce, 2. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

Stáž v profesionálnom prostredí HD

2-3r.-Voliteľné predmety

2-3r.-Voliteľné predmety

2-3r.-Voliteľné predmety

2-3r.-Voliteľné predmety

2-3r.-Voliteľné predmety

2-3r.-Voliteľné predmety

Showreel

3. Bc. ročník

3. Bc. ročník

3. Bc. ročník

3. Bc. ročník

3. Bc. ročník

Tvorba digitálnych assetov

3. Bc. ročník

3. Bc. ročník

3. Bc. ročník

3. Bc. ročník

3. Bc. ročník

Tvorba herného dizajnu

3. Bc. ročník

3. Bc. ročník

3. Bc. ročník

+1

3. Bc. ročník

3. Bc. ročník

3. Bc. ročník

3. Bc. ročník

Stáž v profesionálnom prostredí

2-3r.-Voliteľné predmety

2-3r.-Voliteľné predmety

2-3r.-Voliteľné predmety

2-3r.-Voliteľné predmety

2-3r.-Voliteľné predmety

2-3r.-Voliteľné predmety