Zadanie je zamerané na interakciu nakrúteného materiálu idúceho človeka na chodiacom páse v interiéri a nakrútených záberov v exteriéri, prípadne CGI vytvoreného virtuálneho prostredia.

Projekty

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

Vedúci AVFXHD, Tvorba HD