Profile picture for user Čurko Adam
Začiatok bakalárskeho štúdia

Realizované práce

3. Bc. ročník

2-3r.-Voliteľné predmety

2-3r.-Voliteľné predmety

2-3r.-Voliteľné predmety

+1

3. Bc. ročník

3. Bc. ročník

2-3r.-Voliteľné predmety

2. Bc. ročník