2. Bc. ročník

Prezentácia preprodukcie umeleckého výkonu HD 2, Klauzúrne pásmo, 2. ročník, zimný semester

Ročníkový projekt, 2. ročník, letný semester

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

Herný projekt, 2. ročník, zimný semester

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

Making of, 2. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

Tvorba herného dizajnu 3, 2. ročník, zimný semester

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

Tvorba herného dizajnu 4, 2. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

Tvorba herného prostredia, 2. ročník, letný semester

2. Bc. ročník

Tvorba herného prostredia, 2. ročník, zimný semester

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

Textúry

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

3D Herný dizajn, Charakter dizajn, 2. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

Dejiny HD, 2. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

Interdisciplinárny projekt, 2. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

Tvorba digitálnych assetov, Fullbody scan, 2. ročník

2-3r.-Voliteľné predmety

+1

2-3r.-Voliteľné predmety

2-3r.-Voliteľné predmety

2-3r.-Voliteľné predmety

Teória a tvorba písma

2-3r.-Voliteľné predmety

2-3r.-Voliteľné predmety

2-3r.-Voliteľné predmety

2-3r.-Voliteľné predmety

2-3r.-Voliteľné predmety

Mimoškolské práce, 2. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

Stáž v profesionálnom prostredí HD

2-3r.-Voliteľné predmety

2-3r.-Voliteľné predmety

2-3r.-Voliteľné predmety