Profile picture for user Kráľová Radoslava
Začiatok bakalárskeho štúdia

Realizované práce

3. Bc. ročník

3. Bc. ročník

3. Bc. ročník

3. Bc. ročník

3. Bc. ročník

+1

3. Bc. ročník

+1

3. Bc. ročník

+1

3. Bc. ročník

+1

3. Bc. ročník

+1

3. Bc. ročník

2-3r.-Voliteľné predmety