Profile picture for user Kráľová Radoslava
Začiatok bakalárskeho štúdia

Realizované práce

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2-3r.-Voliteľné predmety

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník