V prvom ročníku po nástupe na štúdium si študenti vytvárajú autoportréty, ktoré by mali vyjadrovať ich súčasný filozofický pohľad na vlastné profesionálne smerovanie.

Autoportrét

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník