Počas prjímacích skúšok študenti preukazujú transparentnosť procesu vytvorením Making of-u zaznamenávaní svojej pracovnej ploch a priestoru, v ktorom sa nachádzajú.