Prezentácia preprodukcie umeleckého výkonu HD 1, 1. ročník, zimný semester

Herný projekt, 1. ročník, letný semester

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

Herný projekt, 1. ročník, zimný semester

Making of, 1. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

Autoportrét

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

Púťová atrakcia

Tutoriál, Greenscreen, Tímové práce

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

Tvorba herného prostredia, 1. ročník, letný semester

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

Tvorba herného prostredia, 1. ročník, zimný semester

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

3D Herný dizajn, 1. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

Charakter dizajn, 1. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

Herné mechaniky, 1. ročník

Farebné korekcie

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

Vlastné cvičenie, 1. ročník

1. Bc. ročník