Profile picture for user Dedík Adam
Začiatok bakalárskeho štúdia
Koniec bakalárskeho štúdia
2022/2023
Začiatok magisterskeho štúdia
2023/2024
Koniec magisterského štúdia
2024/2025

Realizované práce

+1

3. Bc. ročník

3. Bc. ročník

3. Bc. ročník

3. Bc. ročník

3. Bc. ročník

3. Bc. ročník

3D

3. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2-3r.-Voliteľné predmety

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník