Profile picture for user Dedík Adam
Začiatok bakalárskeho štúdia

Realizované práce

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

1-3r.-Voliteľné predmety

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

1-3r.-Voliteľné predmety

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník