Profile picture for user Dedík Adam
Začiatok bakalárskeho štúdia

Realizované práce

3. Bc. ročník

3. Bc. ročník

3. Bc. ročník

3. Bc. ročník

3. Bc. ročník

3D

3. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2-3r.-Voliteľné predmety

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník