Profile picture for user Gabčík Juraj
Začiatok bakalárskeho štúdia

Realizované práce

2-3r.-Voliteľné predmety

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2-3r.-Voliteľné predmety

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník