Vedúci AVFXHD, Tvorba HD
Špeciálne efekty v HD
Charakter dizajn
HD projekt, doktorand
Interdisciplinárny projekt FMFI UK
Interdisciplinárny projekt FIIT STU
Zábavné parky

Pedagógovia HD

Vedúci AVFXHD, Tvorba HD
Špeciálne efekty v HD
Charakter dizajn
HD projekt, doktorand
Interdisciplinárny projekt FMFI UK
Interdisciplinárny projekt FIIT STU
Zábavné parky