Profile picture for user Svitková Michaela
Začiatok bakalárskeho štúdia

Realizované práce

1-3r.-Voliteľné predmety

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník