Projekty

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

Vedúci AVFXHD, Tvorba HD