Profile picture for user Rákociová Silvia
Začiatok bakalárskeho štúdia

Realizované práce

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

+1

1. Bc. ročník

+5

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník