+1

3. Bc. ročník

Prezentácia preprodukcie umeleckého výkonu HD 3, Klauzúrne pásmo, polrok

3. Bc. ročník

3. Bc. ročník

Tvorba herného prostredia

3. Bc. ročník

3D Herný dizajn

3. Bc. ročník

3D

3. Bc. ročník

Scénografia HD

3. Bc. ročník

3. Bc. ročník

Vlastný projekt

3. Bc. ročník

3. Bc. ročník

+1

3. Bc. ročník

Stáž v profesionálnom prostredí

2-3r.-Voliteľné predmety