3. Bc. ročník

+1

3. Bc. ročník

3. Bc. ročník

Showreel

3. Bc. ročník

Prezentácia preprodukcie umeleckého výkonu HD 3, Klauzúrne pásmo, polrok

3. Bc. ročník

3. Bc. ročník

Tvorba herného prostredia

3. Bc. ročník

+1

3. Bc. ročník

3. Bc. ročník

3. Bc. ročník

3. Bc. ročník

3D Herný dizajn

3. Bc. ročník

3. Bc. ročník

+1

3. Bc. ročník

3. Bc. ročník

3. Bc. ročník

3. Bc. ročník

3D

3. Bc. ročník

Scénografia HD

+1

3. Bc. ročník

3. Bc. ročník

3. Bc. ročník

3. Bc. ročník

3. Bc. ročník

3. Bc. ročník

Profesionálna práca

3. Bc. ročník

Vlastný projekt

3. Bc. ročník

+3

3. Bc. ročník

3. Bc. ročník

3. Bc. ročník

+1

3. Bc. ročník

Tvorba herného dizajnu

3. Bc. ročník

3. Bc. ročník

+1

3. Bc. ročník

3. Bc. ročník

3. Bc. ročník

Stáž v profesionálnom prostredí

2-3r.-Voliteľné predmety

2-3r.-Voliteľné predmety

2-3r.-Voliteľné predmety