+1

3. Bc. ročník

Vlastný projekt

3. Bc. ročník

+1

3. Bc. ročník

Stáž v profesionálnom prostredí

1-3r.-Voliteľné predmety