3. Bc. ročník

+1

3. Bc. ročník

+1

3. Bc. ročník

3. Bc. ročník

Gameplay Walkthrough

3. Bc. ročník

3. Bc. ročník

3. Bc. ročník

+1

3. Bc. ročník

Gameplay Playthrough s komentárom

3. Bc. ročník

3. Bc. ročník

3. Bc. ročník

Showreel

3. Bc. ročník

3. Bc. ročník

3. Bc. ročník

3. Bc. ročník

3. Bc. ročník

Prezentácia preprodukcie umeleckého výkonu HD 3, Klauzúrne pásmo, polrok

3. Bc. ročník

3. Bc. ročník

Tvorba herného prostredia

3. Bc. ročník

3. Bc. ročník

3. Bc. ročník

3. Bc. ročník

3. Bc. ročník

+1

3. Bc. ročník

3D Herný dizajn

3. Bc. ročník

3. Bc. ročník

3. Bc. ročník

3. Bc. ročník

3. Bc. ročník

3. Bc. ročník

+1

3. Bc. ročník

Shader

3. Bc. ročník

3. Bc. ročník

3. Bc. ročník

3. Bc. ročník

3. Bc. ročník

Tvorba herného dizajnu

3. Bc. ročník

3. Bc. ročník

3. Bc. ročník

+1

3. Bc. ročník

3. Bc. ročník

3. Bc. ročník

3. Bc. ročník

Scénografia HD

3. Bc. ročník

3. Bc. ročník

3. Bc. ročník

3. Bc. ročník

+1

3. Bc. ročník

Herný dizajn, teória - projekt 5

3. Bc. ročník

+1

3. Bc. ročník

3. Bc. ročník

Vlastný projekt

3. Bc. ročník

3. Bc. ročník

3. Bc. ročník

+3

3. Bc. ročník

3. Bc. ročník

3. Bc. ročník

+1

3. Bc. ročník

Stáž v profesionálnom prostredí

2-3r.-Voliteľné predmety

2-3r.-Voliteľné predmety

2-3r.-Voliteľné predmety

2-3r.-Voliteľné predmety

2-3r.-Voliteľné predmety

2-3r.-Voliteľné predmety