Profile picture for user Popysheva Sofiia
Začiatok bakalárskeho štúdia

Realizované práce

1. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2-3r.-Voliteľné predmety

2-3r.-Voliteľné predmety

2. Bc. ročník

2-3r.-Voliteľné predmety

2. Bc. ročník