Animatik

Klauzúrne pásmo, polrok

Klauzúrne pásmo

Making of

Vertigo efekt

Púťová atrakcia

Kľúčovaná bábka

Moment

Metamorfóza

Zmiznutie

3D objekt

Digitálne technologie

Dejiny FVX

Interdisciplinárny projekt

Farebné korekcie

Fullbody scan

Typografia

Spolupráca na projektoch

Mimoškolské práce