Dejiny HD
Vzdelanie

2005-2009 Klasická filozófia, Univerzita Konštantína a Metoda v Nitre - Bc.
2009-2015 Politické vedy a Digitálne média, Masarykova univerzita, Brno - Bc.
                  Digitálne média a žurnalistika, Masarykova univerzita, Brno - Mgr.
2020-         Vizuálne efekty FTF VŠMU, doktorand

Výber profesionálnych projektov

Tvorba hier:

Autorský dizajn:
Hraj Sa Bratislava (Bratislavské kultúrne a informačné centrum)
Cesty mladého Corgoňa (Turistické informačné centrum Nitra): Geolokačné hry určené pre rodiny, využívajúce priestor mesta na riešenie rozličných hádaniek.
Eco 2050 (Slovenské centrum pre inováciu a rozvoj): Mobilná hra upozorňujúca na prepojenie lokálnych a globálnych ekologických vzťahov, kde pomocou volieb hráči ovplyvňujú vývoj miest na rozličných kontinentoch - vo vývoji
Český spravodaj (Demagog.cz): Webová hra, kde je v roli začínajúceho žurnalistu potrebné overovať údaje a učiť sa pritom kriticky pracovať so zdrojmi

Spolupráca na dizajne:
CARD BARDS: Odvážni objavitelia (Katarína Akáčová) - spoločenská hra pre malé deti a rodičov, podporujúca pohyb a medziľudskú interakciu.
SadOvo (občianske združenie Živica): Spoločenská hra pre základné školy o význame sadov a pestrosti odrôd plodov.
Konec Dějin (občianske združenie Rolling): Larp o medzinárodných vzťahoch na blízkom východe, kde hráči zastupujú v roli diplomatov jednotlivé štáty..

Členstvo v akademických združeniach:
Aktuálne:
CEEGS Steering committe sekretár (od 2014)
CEEGS Steering committe member (od 2017)
MU Game Studies, spoluzakladateľ, programový garant (od 2010)

Minulé:
muniMUN, zakladateľ (2011-2012)

Akademický senát FSS MU, senátor (2013-2015)
Študentský vedecký klub MU, člen (2014)
Komunitné a vzdelávacie Radio R, člen (2012 - 2015)

Organizácia konferencií:
CEEGS, FMK Trnava (2017)
CEEGS, Uniwersytet Jagielloński, Krakow (2015)
CEEGS, MU Game Studies, Brno (2014)
CONference, MU Game Studies, Brno (2011, 2012, 2013)
muniMUN, Brno (2012, 2013)

Hosťovanie na konferenciách:
Akademické:
2017: Marketing identity, FMK
2017: Quo Vadis, FMK
2017: Megatrendy a médiá, FMK
2017: Moskva, VSDC
2013: Kontejnery světu, ChoPS, Plzeň
2013: Academia Film Olomouc, UP, Olomouc 
2011: Populární kultura, Konstruktmag, Olomouc
2011: Summer School, ChoPS, Nečtiny

Populárne:
2023: Počítačové hry môžu byť pre deti prospešné

2019: Výzvy 2019: Súčasné výzvy vo vyučovaní jazykov: ako ďalej?, Trnava
2016: Gamer Pie, Praha
2012: European Youth Voice, YIA, Kolín nad Rýnom
2011-2012: Game Expo, Bratislava

Publikácie:
Články:
Establishing New Genres in Digital Games: The Auto Battler Case Study, 2020. Acta Ludologica. Pp 46 - 66.
Prvé herné komerčné subjekty na Slovensku, 2016. Marketing Identity: Značky ktoré milujeme. Pp 194 - 208.
Caillois Vs Gamification, 2014. Gamestudies.cz.
Rozprava o nosiči, 2013. Gamestudies.cz.
Typológie hier nezaložené na herných mechanikách, Mediální studia.

Záverečné práce:
Capitalism: The Trial Version. Vznikanie trhu s digitálnymi hrami na Slovensku v období transformácie, 2015. Fakulta sociálnych štúdií, Masarykova Univerzita. Diplomová práca.
Typológie počítačových hier a ich kritika, 2012. Fakulta sociálnych štúdií, Masarykova Univerzita. Bakalárska práca.

Pedagogická činnosť:
Výrazové prostriedky digitálnych hier - FF MU, FMK UCM, (2016-2020)
Prípadové štúdie - FMU UCM (2016 - 2020)
Kritická analýza digitálnych hier - FF MU, FMK UCM (2017 - 2020)
Herné štúdiá - FF MU (2017 - 2020)
Dejiny herného dizajnu - FTF VŠMU (2020)

Prezentácia preprodukcie umeleckého výkonu HD 1, 1. ročník, zimný semester

Herný projekt, 1. ročník, letný semester

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

Herný projekt, 1. ročník, zimný semester

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

Prezentácia preprodukcie umeleckého výkonu HD 2, Klauzúrne pásmo, 2. ročník, zimný semester

Ročníkový projekt, 2. ročník, letný semester

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

+3

2. Bc. ročník

Herný projekt, 2. ročník, zimný semester

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník