Dejiny HD
Vzdelanie

2005-2009 Klasická filozófia, Univerzita Konštantína a Metoda v Nitre - Bc.
2009-2015 Politické vedy a Digitálne média, Masarykova univerzita, Brno - Bc.
                  Digitálne média a žurnalistika, Masarykova univerzita, Brno - Mgr.
2020-         Vizuálne efekty FTF VŠMU, doktorand

Výber profesionálnych projektov

Tvorba hier:

Autorský dizajn:
Hraj Sa Bratislava (Bratislavské kultúrne a informačné centrum)
Cesty mladého Corgoňa (Turistické informačné centrum Nitra): Geolokačné hry určené pre rodiny, využívajúce priestor mesta na riešenie rozličných hádaniek.
Eco 2050 (Slovenské centrum pre inováciu a rozvoj): Mobilná hra upozorňujúca na prepojenie lokálnych a globálnych ekologických vzťahov, kde pomocou volieb hráči ovplyvňujú vývoj miest na rozličných kontinentoch - vo vývoji
Český spravodaj (Demagog.cz): Webová hra, kde je v roli začínajúceho žurnalistu potrebné overovať údaje a učiť sa pritom kriticky pracovať so zdrojmi

Spolupráca na dizajne:
CARD BARDS: Odvážni objavitelia (Katarína Akáčová) - spoločenská hra pre malé deti a rodičov, podporujúca pohyb a medziľudskú interakciu.
SadOvo (občianske združenie Živica): Spoločenská hra pre základné školy o význame sadov a pestrosti odrôd plodov.
Konec Dějin (občianske združenie Rolling): Larp o medzinárodných vzťahoch na blízkom východe, kde hráči zastupujú v roli diplomatov jednotlivé štáty..

Členstvo v akademických združeniach:
Aktuálne:
CEEGS Steering committe sekretár (od 2014)
CEEGS Steering committe member (od 2017)
MU Game Studies, spoluzakladateľ, programový garant (od 2010)

Minulé:
muniMUN, zakladateľ (2011-2012)

Akademický senát FSS MU, senátor (2013-2015)
Študentský vedecký klub MU, člen (2014)
Komunitné a vzdelávacie Radio R, člen (2012 - 2015)

Organizácia konferencií:
CEEGS, FMK Trnava (2017)
CEEGS, Uniwersytet Jagielloński, Krakow (2015)
CEEGS, MU Game Studies, Brno (2014)
CONference, MU Game Studies, Brno (2011, 2012, 2013)
muniMUN, Brno (2012, 2013)

Hosťovanie na konferenciách:
Akademické:
Marketing identity, FMK (2017)
Quo Vadis, FMK (2017)
Megatrendy a médiá, FMK (2017)
Moskva, VSDC (2017)
Kontejnery světu, ChoPS, Plzeň (2013)
Academia Film Olomouc, UP, Olomouc (2013)
Populární kultura, Konstruktmag, Olomouc (2011)
Summer School, ChoPS, Nečtiny (2011)

Populárne:
Výzvy 2019: Súčasné výzvy vo vyučovaní jazykov: ako ďalej?, Trnava (2019)
Gamer Pie, Praha (2016)
European Youth Voice, YIA, Kolín nad Rýnom (2012)
Game Expo, Bratislava (2012 a 2011)

Publikácie:
Články:
Establishing New Genres in Digital Games: The Auto Battler Case Study, 2020. Acta Ludologica. Pp 46 - 66.
Prvé herné komerčné subjekty na Slovensku, 2016. Marketing Identity: Značky ktoré milujeme. Pp 194 - 208.
Caillois Vs Gamification, 2014. Gamestudies.cz.
Rozprava o nosiči, 2013. Gamestudies.cz.
Typológie hier nezaložené na herných mechanikách, Mediální studia.

Záverečné práce:
Capitalism: The Trial Version. Vznikanie trhu s digitálnymi hrami na Slovensku v období transformácie, 2015. Fakulta sociálnych štúdií, Masarykova Univerzita. Diplomová práca.
Typológie počítačových hier a ich kritika, 2012. Fakulta sociálnych štúdií, Masarykova Univerzita. Bakalárska práca.

Pedagogická činnosť:
Výrazové prostriedky digitálnych hier - FF MU, FMK UCM, (2016-2020)
Prípadové štúdie - FMU UCM (2016 - 2020)
Kritická analýza digitálnych hier - FF MU, FMK UCM (2017 - 2020)
Herné štúdiá - FF MU (2017 - 2020)
Dejiny herného dizajnu - FTF VŠMU (2020)

Dejiny HD, 2. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník