Vedúci AVFX
Vzdelanie

2013 - „Prof.“ FTF VŠMU Bratislava, pedagogické vzdelanie ukončené inauguračným procesom
2007 - „Doc.“, FTF VŠMU Bratislava, pedagogické vzdelanie ukončené habilitačným procesom
2001 - „ArtD.“, FTF VŠMU, Bratislava, ukončené úplné vysokoškolské vzdelanie, doktorandský stupeň
1982 - „Mgr.“, FAMU, Praha, vysokoškolské vzdelanie, magisterský stupeň

Výber profesionálnych projektov

ORCID iD iconhttps://orcid.org/0000-0002-5539-2385
https://www.csfd.cz/tvurce/206736-ludovit-labik/

Dramaturgická spolupráca na filmoch:

2020 - Smečka, dráma, 94´, r. Tomáš Polenský, ČR.

2019 - Neumlčené hlasy Beslanu, 53´, dokumentárny film, r. Tomáš Polenský, ČR.

2017 - Únos, dráma, 95´, r. Mariana Čengel-Solčanská

2015 - Lháři, dráma, 27´, r. Róber Hložanka, 

2011 - Jama, dokumentárny film, r. Jiří Stejskal, víťazný film Fresh festu FAMU Praha, ČR.

2010-2011  - M. R. Štefánik - dlhometrážny dokumentárny film. 4/4, 1/4. dielu. Výroba: Kanimex s.r.o., s. a r. Pavol Kanis,

1986 - dodnes asi 400-500 dramaturgických spoluprác na školských filmoch študentov na Slovensku, ČR, študentov Erazmu, Letných škôl, Ďalších vzdelávaní, workshopov a amatérskych filmov.

Autorská strihová skladba:

2014 - A predsa sa točí" / cyklus; Ateliér vizuálnych efektov - 40´, dokumentárny strihový film pre RTVS
2014 - A predsa sa točí" / cyklus; Ďalšie vzdelávanie - 40´, dokumentárny strihový film pre RTVS

2012 - Bojná, dokumentárny film, 27´, r. Stanislav Kunda, 

2011 - Príbeh bratislavského hradu - 2011, animovaný film. Sc. a r: Vladimír Malík.

1995-2001  - Seriál BUD BINDI, STV Bratislava, scenár a réžia: Jozef Slovák, Jozef Heriban, Pavol Jursa, Kamera: Ján Ďuriš, Stanislav Szomolanyi.

Čestné uznanie 37 IFF Golden Gate Awards 1994
Gold Award IFF Houston 1995
Silver Spire Winner – 39. FF Golden Gate Awards San Francisco (USA) 1996
Bronz Award  IFF Houston 1994
Čestné uznanie IFF Philadelphia 1996      

2000 - Verím v európsku úniu,(29´)                  

2001 - Genetický kongres,(20´)          

2001 - Vitaj v Nato, Slovensko, (22´)  

Reprezentácia na  IFF Florida Fest 2002-10-18.
Vybraný do hlavnej súťaže na IFF Kerala 2002 a IFF Sao Paulo 2002.

1993 - Príbeh Mateja Hozu, TV videofilm 85´, vyrobilo štúdio Artepp, r. Peter Mikulík, k. J.Ďuriš. Nakrútené na motívy poviedky V. Šikulu  „Ornament“..

1993 - Wolves (Vlci), 35mm,  87ˇ, réžia: Steven Carver (USA), Producent: Arthur Brauner. Koprodukcia ZSSR, USA, Nemecko. Americkí herci v projekte určenom pre americké homevideo s ekologickou akčnou zápletkou. Práca na filme na americký spôsob.

1990–1992  - Alaska Kid (Goldrush), 13 dielny hraný 35mm film určený pre amerického diváka, koprodukcia Poľsko, Slovensko, ZSSR, Nemecko, USA, producent: Arthur Brauner (N), produkcia Wolf Brauner, hudba: John Cameron (VB), réžia: James Hill (VB). 
Film na motívy Jacka Londona z obdobia Zlatej horúčky na Aljaške.  Americké kulisy, americkí herci v ruských exteriéroch. Mixáž americkej a nemeckej verzie realizovaná v Berlíne. Seriál bol odabovaný do češtiny a odvysielaný okrem iných amerických a európskych televízií na TV stanici Nova.

1985-90  - Videofilm SFT Koliba, spoluzakladteľl štúdia - vytvorenie prvých technológií hraného filmu pre postprodukciu videotechnológiami (prvá videostrižňa na Slovensku s takýmto postprodukčným zameraním). Strihač animovaných filmov SFT Koliba.

Cca 220 audiovizuálnych rôznometrážnych diel, v ktorých ako strihač spolupracoval s týmito režisérmi: Fenič, Fifík, M.Slivka, Zachar, Urc, Fornay, Oparty, Lexmann, Jurišič, Kaboš, Blejová, Pogran, Kamenický, Záchenský, Slavíková, Kendy, Lukáčik, Riccotti, Rapoš, Dobiš, Brachtl, Ondruš, Bolerázsky, Velický, Homolka, Janovský, Zeman, Hojnoš, Mančuška, Hlaváč, Hanúsek, Ruppeldt, Makara, Floreán, Skokánek, Dučák, Ferko, Kolber, Potroková, Klaučová, Mrázek, Chmelík, Cho, Vávrová, Biskupič, J.Slivka, Černák, Ridošová, Lembovič, Veselý, Longauer, Homola, Asvanyi, Kubáň, Palonder, Jedlička, Sladký, Jursa, Matúš, Zabloudil, Skultéty, Mrázek...  

1983-1985 - SFT Koliba, Hraný film, asistent strihu,

1982 - diplomový projekt Nemocný-í, ktorý bol prvým diplomovým projektom v histórii FAMU vyhotovený videotechnológiou.


Pedagóg na FTF VŠMU od roku 1986.

2019 - Zakladateľ ateliéru Herného dizajnu FTF VŠMU, Bratislava.
2011 - dodnes. Vedúci Ateliéru vizuálnych efektov FTF VŠMU.
2011 - Zakladateľ ateliéru AVFX FTF VŠMU.
1995 - Spoluzakladateľ Katedry strihovej skladby na FTF VŠMU.
2000 - 2006. Vedúci ateliéru a poverený riadením ASS FTF VŠMU.
1995 - dodnes. Vedúci mnohých bakalárskych a diplomových prác na FTF VŠMU.
2009 - 2012 - člen Akademického senátu FTF VŠMU.Záber z dištančného vzdelávania Covid
1986 - začiatok pedagogickej činnosti na VŠMU

Ukážka dištančnej prednášky počas pandémie Covid. (len z účtu Office 365)

Prednáška: Filmový čas

Individuálne vedenie študentov v sledovanom období:

2000 - dodnes. Školiteľ doktorandov Ateliéru strihovej skladby, Ateliéru vizuálnych efektov.
Individuálne vedenie študentský projektov iných ateliérov.
http://bratislavaiff.sk/en/blog-en/mini-interview-daniel-rihak/
2004 – 2014.Výučba zahraničných študentov v rámci projektu Erazmus v oblasti filmovej strihovej dramaturgie v anglickom jazyku.
Vedúci mnohých ročníkov strihovej skladby a vizuálnych efektov.
 

Pedagóg na FMK UTB ZLÍN - Česká republika od  roku 2008.

Výučba predmetov: Filmová analýza, Dramaturgia, Filmová řeč a ďalšie.
Výučba zahraničných študentov Erasmus v anglickom jazyku.
Školiteľ alebo oponent študentov na bakalárskom alebo magisterskom stupni štúdia.
Pedagóg workshopov Tesák, Dešná 2008, 2009. 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016.
Pedagogické vedenie študentských filmov ocenených v zahraničí.
Vedúci školiteľ doktorandov v programe strihovej skladby, dramaturgie a scenáristiky.
http://www.utb.cz/fmk/o-fakulte/lide-na-fmk?sid=labik


Pedagogická činnosť mimo pracovný úväzok:

2012 - 2019 Festival Černá Věž. Národný festival amatérskych a študentských filmov České Budejovice, člen poroty v kategórii: Malý film, Velký film, Studentský film, Nezávislý film.
http://festivalcernavez.cz/client-testimonials/ludovit-labik/
2018 - Člen poroty študentského festivalu Áčko 2018.
2018 - Člen poroty filmového festivalu Svitavská klapka 2018.
https://www.svitavskaklapka.cz/
2012 - 2019 - organizácia Workshopov vizuálnych efektov na pôde FTF VŠMU.
https://www.avfx.sk/konferencia-vfx-2019-premeny-vizualnych-efektov
https://www.avfx.sk/2018-workshop-konferencia-avfx
https://www.avfx.sk/fotogaleria/2017-workshop-avfx
https://www.avfx.sk/fotogaleria/2016-greenscreen-workshop-avfx
https://www.avfx.sk/fotogaleria/2015-greenscreen-workshop-avfx
2015 - medzinárodný projekt Tempus, medzinárodné pedagogické vedenie študenta zo Srbska.
2015 - Workshop východoslovenských amatérov v Margecanoch, prednášky.
2014 - 2016 - 48 hours project Bratislava, člen poroty, vedenie záverečného workshopu.
2014 - Príhovor prezidentovi v mene vymenovaných profesorov.
https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/318863-prezident-vymenoval-50-novych-vysokoskolskych-profesorov/
https://archiv.prezident.sk/gasparovic/index2c8a.html?nahlad-foto&gallery_id=18759&language=
​2012 - 2013  - Člen festivalovej poroty jednominútových filmov Jameson, Praha, Karlovy Vary, ČR.
Iniciácia, organizácia prvej WEB stránky FTF VŠMU (2004).
2006 - 2018 Zakladateľ a organizátor Letnej školy filmového jazyka FTF VŠMU. Úspešná realizácia 10 ročníkov komerčného podujatia na pôde FTF VŠMU. Organizácia a prednášky.
2006 - dodnes. Ďalšie vzdelávanie filmového jazyka FTF VŠMU, zakladateľ a organizátor. Úspešná realizácia 6 ročníkov komerčného podujatia na pôde FTF VŠMU. Organizácia a prednášky.
2009 - 2010  - Workshop AČKO 2009, ÁČKO 2010, pedagogická supervízia.
2010 - Workshop Festanča - prednáška počas festivalu animovaných filmov na tému vzťahu scenáristky a animovanej tvorby.


Vedecká činnosť:

2020 - Príspevok na videokonferencii IGNITE CONFERENCE IN VIENNA 2020, Ignite Digital Roundtables s názvom Design Thinking & Maker Culture: Sticky Learning for the 21st Century
https://twitter.com/dariahTeach/status/1252967678253453313
2019 - Iniciácia akreditácie štúdijného programu Herný dizajn.
https://www.avfx.sk/obhajoba-suhlasu-s-akreditaciou-studijneho-programu-herny-dizajn
2019 - Erazmus+, pedagogická mobilita Katowice, Poľsko. Prednáška a popularizácia študijného programu vizuálnych efektov a herného dizajnu.
https://www.avfx.sk/erazmus-prezentacia-avfx-na-filmovej-skole-v-katowiciach
2019 - Dramaturgická konferencia v Opave, prednáška, zaradenie prednášky do zborníka s názvom "Odpútavajúcí motív pri zobrazovaní náhody vo filmovom rozprávaní".
https://slideslive.com/38921238/09-ludovit-labik-odputavajuci-motiv-pri-zobrazovani-nahody-vo-filmovom-rozpravani
2019 - Erazmus +, návšteva a prednáška na Univerzite v Katowiciach.
https://www.avfx.sk/erazmus-prezentacia-avfx-na-filmovej-skole-v-katowiciach
2018 - Dramaturgická konferencia v Opave, prednáška, zaradenie prednášky do zborníka s názvom "Dramaturgia študentského dokumentárneho filmu".
https://www.slu.cz/slu/cz/aktuality/1/176
https://www.avfx.sk/dramaturgicka-konferencia-v-opave-ii
2015 - 2020  - Akreditácia a realizácia Špičkového tímu v oblasti vizuálnych efektov.
2017 - Dramaturgická konferencia v Opave, prednáška, zaradenie prednášky do zborníka, .
http://www.audiovizualnitvorba.cz/promeny-dramaturgie/
https://www.avfx.sk/dramaturgicka-konferencia-v-opave
https://slideslive.com/38904774/06-zaverecne-metafory-vo-filmovom-pribehu
2016 - riešiteľ grantu ARS Bratislaviensis
2014/2016 - TEMPUS, medzinárodný projekt, spoluriešiteľ: Development of higher education and society by creating a collaborative environment in the field of arts and media through  regional student partnership in production of audio/video content.​
http://www.avfx.sk/tempus-medzinarodny-projekt
2013 - Prednáška na konferencii dokumentárneho filmu, ktorú organizovala Literární akademie (Soukromá vysoká škola josefa Škvoreckého) v Prahe, Vysoká škola múzických umení v Bratislavě a Česká televize.
2008 - 2009 - Spoluriešiteľstvo a spolupráca na medzinárodnom vedeckom projekte RIVERS. Účastníkmi projektu bolo 6 univerzít (4 americké, 2 európske) a ich cieľom bolo skúmať a vytvoriť dlhometrážny spoločný projekt týkajúci sa 6 najväčších svetových veľtokov. FTF VŠMU realizovala časť projektu týkajúceho sa veľtoku DUNAJ. Ďalším technickým cieľom bola realizácia prenosu veľkých obrazových dát internetom prostredníctvom know-how fi. AVID.
2008 - 2010 - vedúci riešiteľ grantu KEGA : „Laboratórium digitálnych efektov“
Projekt úspešne ukončený v roku 2010. Cieľom projektu bolo pripraviť založenie Ateliéru vizuálnych efektov, čo sa čiastočne aj prostredníctvom tohto akreditačného spisu realizuje.
2007 - Spoluriešiteľ grantu Európsky sociálny fond.


Publikačná činnosť:

  • Premeny filmových vizuálnych efektov. Zborník z Konferencie vizuálnych efektov FTF VŠMU 2019. Zostavovanie zborníka a konferenčný príspevok s názvom: Potreba vizuálnych efektov vo filmovom a hernom priemysle. ISBN: 978-80-8195-063-6.
  • Proměny dramaturgie 2019. Odpútavací motív pri zobrazovaní náhody vo filmovom rozprávaní. ISBN 978-80-7510-390-1, kolektívna monografia k súčasným umeleckým dramaturgiám, Opava, ČR.
  • Proměny dramaturgie 2018, Úspešný školský dokumentárny film neštudenta dokumentárnej tvorby, ISBN: 978-80-7510-321-5, kolektívna monografia k súčasným umeleckým dramaturgiám, Opava ČR.
  • Proměny dramaturgie 2017, Záverečná metafóra vo filmovom príbehu. ISBN 978-80-7510-267-6, Kolektivna monografia k problematike súčasnej divadelnej, filmovej, televíznej a inej dramaturgie. Opava, ČR.
  • Dramaturgia strihovej skladby, Nakladateľstvo VerBum, 2013, ISBN 978-80-87500-30-9 , monografia, 340 normostrán. Zahraničné citácie.
  • Strihová skladba v spravodajských a publicistických televíznych žánroch, 2012, ISBN: 978-80-89439-34-8, skriptá určené pre 1. ročník FTF VŠMU. Citácie.
  • Kapitoly strihovej dramaturgie. 2007, wikipedický prehľad filmovej reči z oblasti strihovej skladby určený pre e-learningové vzdelávanie.
  • Strihová skladba televíznych žurnalistických žánrov, 2001.
  • Dizertačná práca s témou: Komédia - smiech vo filme Bud Bindi, 2001.