Zámerom stretnutia s témiou herného dizajnu organizovaného SGDA bolo vytvoriť prepojenie medzi strednými, vysokými školami a zamestnávateľmi.

Deň 1 (3. máj 2024, piatok)

12:40 - 13:00  Privítanie
13:00 - 14:00  Prezentácie vybraných školských odborov a výukových programov
14:15 - 15:15  Proces tvorby digitálnej hry, prezentácia (Alex Buzgó, Bitmap Galaxy)
15:45 - 17:15  Diskusia na tému zachovania kontinuity vzdelania medzi stredoškolskými a vysokoškolskými odbormi
17:30 - 18:00  Gamebadges prezentácia
19:30  Večera pre účastníkov, sieťovanie

Deň 2 (4. máj 2024, sobota)
9:00 - 10:00  Prípadové štúdie zástupcov škôl zo zahraničia týkajúce sa zabehaných odborov v oblasti vývoja hier (Vývoj počítačových her, MFF-UK)
10:15 - 11:15  Diskusia na tému vzájomného prepojenia jednotlivých škôl a hľadania možných spoločných aktivít prepájajúcich jednotlivých študentov
11:30 - 12:30  Prezentácie zamestnávateľov na tému potrebného vzdelania a schopností u nových zamestnancov / premium hry (Marián Ferko, Nine Rocks Games / Alex Buzgó, Bitmap Galaxy)
12:45 - 13:45  Obed pre účastníkov, sieťovanie
14:00 - 15:00  Prezentácia a konzultácie prípravy dotazníkov pre zamestnávateľov a prevádzkovateľov škôl pre budúci výskum potrieb vzdelávania.

Účastníci:

Meno

Inštitúcia

RNDr. Ján Skalka, PhD

Fakulta prírodných vied a informatiky UKF v Nitre

doc. Mgr. Martin Drlík, PhD.

Fakulta prírodných vied a informatiky UKF v Nitre

Peter Sýkora, PhD.

Žilinská univerzita, Katedra multimédií a informačno-komunikačných technológií

doc. Ing. Miroslav Benčo, PhD.

Žilinská univerzita, Katedra multimédií a informačno-komunikačných technológií

prof. Ing. Róbert Hudec, PhD.

Žilinská univerzita, Katedra multimédií a informačno-komunikačných technológií

Mgr. Michal Ferko, PhD.

FMFI UK, FIIT STU

Mgr. Magdaléna Švecová, PhD.

FMK UCM v Trnave

Mgr. Michal Kabát, PhD.

FMK UCM v Trnave

Mgr. Tomáš Farkaš, PhD.

FMK UCM v Trnave

Ľudovít Labík, Prof., Mgr., ArtD.

FTF VŠMU Bratislava

Mgr. Matej Novotný, PhD.

Vysoká škola výtvarných umení Bratislava

Mgr. David Šosvald

Odbor Vývoj počítačových her, Univerzita Karlova

Mgr. Stanislava Balážová

Škola umeleckého priemyslu Trenčín

Mgr. art. Zsolt Lukács

Škola umeleckého priemyslu, Jakobyho 15, Košice

Mgr. art. Noémi Ráczová

Škola umeleckého priemyslu, Jakobyho 15, Košice

Ing. Milan Valek

Stredná priemyselná škola informačných technológií, Nábrežná 1325, Kysucké Nové Mesto

Ing. Peter Remiš

Stredná priemyselná škola informačných technológií, Nábrežná 1325, Kysucké Nové Mesto

Mgr. Lenka Šišuláková

Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču

Mgr. Lucia Gavulová 

Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču

Mgr. art. Dalibor Bača

Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču

Jan Kadanec

Súkromná stredná priemyselná škola IT a AI "Skyro"

Marko Hrivnák

OpenLab, o. z.

Mgr. Ján Kožlej

Hemisféra

Ľudmila Dragulová

MKSR, Odbor kreativity a vzdelávania

Dária Hamajová

MKSR, Odbor kreativity a vzdelávania

Michaela Biskupič

MKSR, Odbor kreativity a vzdelávania

Marián Ferko

Nine Rocks Games

Alex Buzgó

Bitmap Galaxy

Maroš Brojo

Slovak Game Developers Association

Jakub Adámek

MVSR, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti

Zuzana Hroncová

MVSR, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti