3D
Vzdelanie

2022 - PhD. Theory of digital games, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava

2017 - Master of Arts, Illustration and printmaking, Academy of Fine art and Design Bratislava

 

Výber profesionálnych projektov

2022 – 2023 - Hemisféra, herné štúdio, hlavný umelec, concept art, story.
Vytvorenie novej IP adresy pre klienta. Vytvorenie konceptu od nuly s cieľom splniť predstavu klienta. Vytváranie konceptu hry, základnej myšlienky a príbehu, prostredia a postáv. Vytvorenie proof of concept v Unity pre klienta.

2019 – 2023 - Sv. Cyrila a Metoda v Trnave, lektor výtvarného dizajnu v digitálnych hrách.
Výučba rôznych umeleckých disciplín a predmetov týkajúcich sa digitálnych hier.  Obnovený vzdelávací systém a štruktúra pre výučbu digitálneho umenia a dizajnu. V súčasnosti vyučuje: Základy umenia v digitálnych hrách, technický workflow pri tvorbe digitálnych hier, Dizajn rekvizít, prostredí a postáv. Umenie a dizajn digitálnych hier.

2023 - Vzdelávací program ArtCraft, Hemisféra, spoluautor projektu, manažér a lektor.
Tvorba vzdelávacieho systému, prijímanie a riadenie lektorov, výučba 3D herného umenia a základy koncepčného umenia.

2019 – 2022 - Summer game dev, Hemisféra, lektor a umelecký vedúci.
Obnovenie a zdokonalenie konceptu dev letných hier ako programu vzdelávania mladých ľudí pri tvorbe ich originálnych digitálnych hier v tímoch. Prednášanie a riadenie jednotlivcov a celých tímov. Pomoc s projektmi po technickej a dizajnovej stránke, aby naplnili svoje vlastné herné koncepty a premenili ich na vertikálnu verziu.

2017 – 2021 - Vzdelávací program Level Up, Hemisféra, lektor digitálneho umenia a základov.
Tvorba vzdelávacieho systému a materiálov pre výučbu 2D herného umenia a základov umenia, základov koncepčného umenia.

2015 – 2023 Výtvarník v slobodnom povolaní, ilustrátor, koncepčný umelec, 2D a 3D generalista.

Mgr. art. Martin Engler PhD. vyštudoval ilustráciu na VŠVU, pod vedením prof. Dušana Kállaya. Počas štúdia sa venoval rôznym médiám a disciplínam s primárnym záujmom o koncepčné herné umenie.

Bakalárske a magisterské práce upriamil na tvorbu rozsiahleho autorského sveta, pričom teoretické časti prác tvoril s cieľom osvety v krajine. Stal sa spoluzakladateľom občianskeho združenia Pomimo, ktoré každoročne vydáva zborník komiksov a šíri osvetu ohľadom umenia. Stal sa aj spoluzakladateľom a lektorom edukačných projektov Level Up, ArtCraft, TechArt Camp v rámci oz Hemisféra. 

Ako jeden z lektorov a art directorov pôsobil posledné štyri roky aj v projekte Summer Game Dev. Neskôr sa stal lektorom na odbore Teória digitálnych hier na UCM v Trnave, kde aktívne vyučuje, prináša a rozvíja hernú grafiku a koncepčné herné umenie.

Dizertačnú prácu tvoril na tému Výtvarná imaginácia v digitálnych hrách s cieľom odhaliť aktívny vplyv koncepčného umenia na predprodukčnú stránku tvorby hier, na ktorej tému publikuje aj odborné články. Pracuje zároveň ako freelancer, pričom sa venuje tradičnému aj digitálnemu umeniu v 2D aj 3D podobe a v rôznych médiách. Aktuálne sa snaží spomínaný autorský svet pretaviť do písanej a hernej podoby. Jeho tvorbu si môžete pozrieť na: https://www.instagram.com/martinengler_indiegamedev/ alebo na https://www.artstation.com/martinengler.