Interdisciplinárny projekt FMFI UK
Výber profesionálnych projektov

Research areas: logic programming, preference handling, knowledge representation
Teaching assistant: C++ programming, Introduction to Computational Logic, Computational Logic, Knowledge representation and reasoning.

VÝUČBA

  • Databázy (1)

  • Databázy (2)

  • Deduktívne databázy

VÝSKUM

  • reprezentácia znalostí

  • logické programovanie

  • usudzovanie s preferenciami

 

Interdisciplinárny projekt, 1. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

+1

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

+1

1. Bc. ročník