HD projekt, doktorand
Vzdelanie

2017 – 2019 - Univerzita Komenského, Katedra marketingovej   komunikácie
Marketingová komunikácia, magister

2013 - 2017Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Katedra masmediálnej komunikácie
Masmediálna komunikácia, bakalár

2009 - 2013 Stredná odborná škola polygrafická, Grafik médií
Grafik digitálnych médií, maturita a výučný list

Výber profesionálnych projektov

2020 – dodnes - Centrum vedecko-technických informácií SRO, ddelenie popularizačných aktivít. Výroba odborných výstav o aktuálnych vedeckých témach Produkcia popularizačných AV diel
Komunikácia s akademikmi a vedeckými pracovníkmi.

2017 - dodnes - Red Bull
Web content editor portálu redbull.sk Písanie článkov a rozhovorov na témy technológie, videohry a zaujímavosti. Produkcia a strih online videa. Výroba sprievodnej 2D grafiky.

2016 – 2017 - Red Bull - Student Brand Manager, Media matador. Koordinácia projektov pre študentskú pôdu v rámci celého Slovenska. Spracovanie výstupov slovenských student brand manažérov.
Organizácia podujatí v rámci SR, predovšetkým v Trnavskom kraji. Výroba a spracovanie fotodokumentácie z udalostí pre študentov.

2015 - 2016 - Vymýšľanie a výroba postov na sociálne média pre klientov agentúry. Výroba a strih online videí cielené na sociálne siete. Práca s tlačovými správami.

PÔSOBENIE VO VÝVOJI MULTIMÉDIÍ:

2019 - dodnes - Team Vivat, vedúci  projektu, producent. Tvorba scenára, obsadzovanie dabingových hercov. Zostavovanie a usmerňovanie produkčného tímu.Získavanie financií, zapájanie sa do grantových výziev

https://www.rewind.sk/slovenske-gta-vivat-slovakia-datum-vydania/

Prezentácia preprodukcie umeleckého výkonu HD 2, Klauzúrne pásmo, 2. ročník, zimný semester

Ročníkový projekt, 2. ročník, letný semester

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

Herný projekt, 2. ročník, zimný semester

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník