Vzdelanie

2004-2006   Mgr. art. odbor Priemyselný dizajn, VŠVU, Bratislava
2000-2004   Bc. odbor Sochárstvo, VŠVU, Bratislava
2003            študijný pobyt na Aalto University School of Arts, Design and Architecture, Helsinki
1997-1999   International Baccalaureate Diploma, Red Cross Nordic United World College, Flekke, Nórsko

Výber profesionálnych projektov

2017               Bored Monkey s.r.o., game dizajn, art direction, grafický dizajn, prednášky a workshopy v oblasti hernej grafiky a gamifikácie vo vzdelávaní, konateľka
                       https://www.garbagegobblers.sk/
2018               Butterfly Effect - mentoring a workshopy, vzdelávací program vývoja hier pre mladých profesionálov
2018               Summer game dev - mentoring študentov letenej školy vývoja hier
2017 - 2018    Skill Drill - mentoring a prednášky, vzdelávací program vývoja hier pre stredoškolákov
2010 - 2018    Pixelfederation, s.r.o., vnútro-firemné vzdelávanie: koncepcia a vedenie workshopov, art direction, 2D & 3D grafika
2008 - 2010   3D People, s.r.o., herná 3D grafika
2006 - 2008   10Tacle Studios,a.s., herná 3D grafika
2003 - 2006   Cauldron, s.r.o., herná 2D & 3D grafika

Dobrovoľníctvo a práca v neziskových organizáciách:
2018               o.z. Edulienka, výučba game dizajnu stolových hier ako súčasť IT pre 5.- 6.ročník ZŠ
2018 - 2019    Print&Play Edu Games Hackaton, účasť a mentoring
2017               Projekt Nimbus, autobus hravého vzdelávania pre žiakov a učiteľov ZŠ
2016 - 2017    Komenského inštitút, mentorka gamifikácie vo vzdelávaní
2011               United World Colleges Slovakia: zakladajúci člen, podpredsedníctvo 8 r.,

Herné mechaniky, 1. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

Herné mechaniky, 2. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník