Herné mechaniky
Vzdelanie

2004-2006   Mgr. art. odbor Priemyselný dizajn, VŠVU, Bratislava
2000-2004   Bc. odbor Sochárstvo, VŠVU, Bratislava
2003            študijný pobyt na Aalto University School of Arts, Design and Architecture, Helsinki
1997-1999   International Baccalaureate Diploma, Red Cross Nordic United World College, Flekke, Nórsko

Výber profesionálnych projektov

2017               Bored Monkey s.r.o., game dizajn, art direction, grafický dizajn, prednášky a workshopy v oblasti hernej grafiky a gamifikácie vo vzdelávaní, konateľka
                       https://www.garbagegobblers.sk/
2018               Butterfly Effect - mentoring a workshopy, vzdelávací program vývoja hier pre mladých profesionálov
2018               Summer game dev - mentoring študentov letenej školy vývoja hier
2017 - 2018    Skill Drill - mentoring a prednášky, vzdelávací program vývoja hier pre stredoškolákov
2010 - 2018    Pixelfederation, s.r.o., vnútro-firemné vzdelávanie: koncepcia a vedenie workshopov, art direction, 2D & 3D grafika
2008 - 2010   3D People, s.r.o., herná 3D grafika
2006 - 2008   10Tacle Studios,a.s., herná 3D grafika
2003 - 2006   Cauldron, s.r.o., herná 2D & 3D grafika

Dobrovoľníctvo a práca v neziskových organizáciách:
2018               o.z. Edulienka, výučba game dizajnu stolových hier ako súčasť IT pre 5.- 6.ročník ZŠ
2018 - 2019    Print&Play Edu Games Hackaton, účasť a mentoring
2017               Projekt Nimbus, autobus hravého vzdelávania pre žiakov a učiteľov ZŠ
2016 - 2017    Komenského inštitút, mentorka gamifikácie vo vzdelávaní
2011               United World Colleges Slovakia: zakladajúci člen, podpredsedníctvo 8 r.,

Herné mechaniky, 1. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník