HD projekt, doktorand
Vzdelanie

2017 – 2019 - Univerzita Komenského, Katedra marketingovej   komunikácie
Marketingová komunikácia, magister

2013 - 2017Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Katedra masmediálnej komunikácie
Masmediálna komunikácia, bakalár

2009 - 2013 Stredná odborná škola polygrafická, Grafik médií
Grafik digitálnych médií, maturita a výučný list

Výber profesionálnych projektov

2020 – dodnes - Centrum vedecko-technických informácií SRO, ddelenie popularizačných aktivít. Výroba odborných výstav o aktuálnych vedeckých témach Produkcia popularizačných AV diel
Komunikácia s akademikmi a vedeckými pracovníkmi.

2017 - dodnes - Red Bull
Web content editor portálu redbull.sk Písanie článkov a rozhovorov na témy technológie, videohry a zaujímavosti. Produkcia a strih online videa. Výroba sprievodnej 2D grafiky.

2016 – 2017 - Red Bull - Student Brand Manager, Media matador. Koordinácia projektov pre študentskú pôdu v rámci celého Slovenska. Spracovanie výstupov slovenských student brand manažérov.
Organizácia podujatí v rámci SR, predovšetkým v Trnavskom kraji. Výroba a spracovanie fotodokumentácie z udalostí pre študentov.

2015 - 2016 - Vymýšľanie a výroba postov na sociálne média pre klientov agentúry. Výroba a strih online videí cielené na sociálne siete. Práca s tlačovými správami.

PÔSOBENIE VO VÝVOJI MULTIMÉDIÍ:

2019 - dodnes - Team Vivat, vedúci  projektu, producent. Tvorba scenára, obsadzovanie dabingových hercov. Zostavovanie a usmerňovanie produkčného tímu.Získavanie financií, zapájanie sa do grantových výziev