Práce realizované v rámci predmetu Stáž... Vznikajú v profesionálnom prostredí a študent preukazuje jednak svoj podiel na ich vzniku a preukazuje aj ísomné potvrdenie od zamestnávateľa. Vždy na začiatku a na konci semestra. Za dva semestre spolu 4 potvrdenia od zamestnávateľa.

Projekty

2-3r.-Voliteľné predmety

2-3r.-Voliteľné predmety

2-3r.-Voliteľné predmety