Profile picture for user Čurko Adam
Začiatok bakalárskeho štúdia
+1
Spolupráca s

V tomto zadaní šlo o face-capture. K samotnému zadaniu som sa nikdy nedostal, kvôli nedostatku pedagogického vedenia a techniky. Zadanie bolo v spolupráci so spolužiakom Nikitom, ktorý dodal 3D model. Ja som vygeneroval rig, ktorý by mal technicky byť pripravený na face-capture, ku ktorému naneštastie nedošlo.