Profile picture for user Čurko Adam
Začiatok bakalárskeho štúdia

Zadaním bolo si vybrať 1 z 2 vecí: Okuliare alebo ďalekohľad. Po zvolení sme mali zvolený predmet vymodelovať v štýle "steampunk". Ja som si zvolil ďalekohľad. Následne som model vymodeloval a pripravil som UV, čo bolo zadaním. Samotný texturing sa bude odohrávať v 2. semestri.

Keďže som sa tento semester zaujímal o Drivers a procedurálnu animáciu, model som namodeloval tak, aby sa dokázal hýbať.