Profile picture for user Čurko Adam
Začiatok bakalárskeho štúdia

V tomto zadaní som zhotovoval čisto originálnu postavu v 3D pod tou podmienkou, aby bola mechanického typu. Po nejakom mindstormingu som začal modelovať a nakoniec vznikla takáto postava. Zadanie malo byť originálne zhotovované iba 2D, no osobne som si ho chcel vytvoriť v 3D. Postavu som taktiež narigoval, čo bolo bonusom a nie súčasťou zadania.

Postavu animovala Nikola Pangelová.