Profile picture for user Rákociová Silvia
Začiatok bakalárskeho štúdia

Keďže program na 3D scan nedokázal vytvoriť textúru podľa predstáv, bola som požiadaná aby som ju vytvorila ručne. Tento asset bol súčasťou semestrálnej práce Ufo na dvore.