Profile picture for user Rákociová Silvia
Začiatok bakalárskeho štúdia
Autoportrét

Podoba autoportrétu zachytáva okamih, keď si postava musí vybrať medzi mojou súčasnou cestou alebo iným začiatkom. Táto dilema tak môže osloviť každého, kto sa niekedy ocitol v podobnej situácii. Obraz vyjadruje rozhodovanie sa nad budúcnosťou, medzi pohodlím známeho a neistotou neobjaveného.

Písomná analýza