Dňa 3. a 4. februára 2021 sa uskutočnili historicky prvé prijímacie skúšky na študijný program Herný dizajn na FTF VŠMU Bratislava a zároveň aj na Slovensku vôbec.

Toto je záznam z dištančnej realizácie 3D zadania.

Aktuality
Zo života AHD FTF VŠMU