Profile picture for user Svitková Michaela
Začiatok bakalárskeho štúdia
2D zadanie, prijímacie skúšky
Making of 2D zadania
2e - explikácia k 2D
3D zadanie, prijímacie skúšky
3D zadanie, prijímacie skúšky, písomný dokument
Príloha Size
8.19 MB
Fotodokumentácia