Študenti HD FTF VŠMU spolupracujú na spoločných projektoch so študentmi matfyzu FMFI UK. Toto sú výsledky ich spoluprác v roku 2023 v 2. polroku.