9.11.2020 vyšiel internetový článok s názvom:
"Na VŠMU otvárajú prvý študijný program zameraný na herný dizajn."
Podporuje mikroprostredie na ostatných vysokých školách k úsiliu pokúsiť sa začať výučbu herného dizajnu aj na iných než umeleckých školách.

https://indexmag.sk/2020/11/09/na-vsmu-otvaraju-prvy-studijny-program-zamerany-na-herny-dizajn/

Aktuality
Zo života AHD FTF VŠMU