Profile picture for user Rafajová Denisa
Začiatok bakalárskeho štúdia
5.1. - Videovizitka
1.1. - Námet na hru - GDD - Game design dokument
1.2. - Námet na hru - ADD - Art design dokument
1.3. - Námet na hru - obrazová príloha
2.4. - Animácia v hernom engine - video
2.5. - B-Animácia v hernom engine - popis
2.6. - B-Assety a iné ilustrácie
2.7. - B-Animácia v hernom engine - pracovné súbory
3.4. - C-Rastlina
4.1. - 3D videorender
4.2. - 3D v Sketchfabe
4.3. - 3D autoportrét
4.4. - Textúry 3D
4.6. - 3D model - pracovné súbory
6.1. - Portfólio autorské vo všetkých obrazových vstupoch
6.5. - Portfólio vytvorené zo zadania v škole
6.6. - Videoportfólio vytvorené zo zadania počas štúdia
6.10. - Portfólio v pdf
7.1. - Explikácia prác
7.4. - Doplňujúci text

Explikácia k autoportrétu

Postup práce
Modelovanie autoportrétu som začala prípravou svojich fotiek z dvoch ulov - spredu a z boku. Potom som otvorila Mayu a vymodelovala vysoko- polygónový model ktorý som ďalším krokom retopologizovala pre zníženie počtu segmentácii. Ďalej som vytvorila čisté  Uv mapy ktoré som exportovala a do nich vo Photoshppe nakreslila textúry. Ako posledným krokom som za pomoci x-genu napodobnila moje vlasy v ich terajšej podobe, no zistila som že x-gen sa nedá exportovať do fbx formátu a preto sa vlasy nenachádzajú na sketchfabe.