5.1. - Videovizitka
1.1. - Námet na hru - GDD - Game design dokument
1.2. - Námet na hru - ADD - Art design dokument
1.3. - Námet na hru - obrazová príloha
2.4. - Animácia v hernom engine - video
2.5. - B-Animácia v hernom engine - popis
2.6. - B-Assety a iné ilustrácie
2.7. - B-Animácia v hernom engine - pracovné súbory
3.4. - C-Rastlina
4.1. - 3D videorender
4.2. - 3D v Sketchfabe
4.3. - 3D autoportrét
4.4. - Textúry 3D
4.6. - 3D model - pracovné súbory
6.1. - Portfólio autorské vo všetkých obrazových vstupoch
6.5. - Portfólio vytvorené zo zadania v škole
6.10. - Portfólio v pdf
7.1. - Explikácia prác