Profile picture for user Sleziaková Dana
Začiatok bakalárskeho štúdia
5a - Videovizitka
AHD_2022_Videovizitka_Sleziakova
1a - Námet na hru - GDD - Game design dokument
1b - Námet na hru - ADD - Art design dokument
2d - Animácia v hernom engine - popis
2e - Animácia v hernom engine - video
2f - Animácia v hernom engine - pracovné súbory
3a - Rastlina
AHD_2022_Rastlina_Sleziakova_Zrno
4a - 3D autoportrét - 3D zobrazenie
4b - 3D foto autoportrét
4c - 3D videorender
4d - 3D v Sketchfabe
6a - Portfólio autorské vo všetkých obrazových vstupoch
6c - Portfólio autorské so vstupmi prebratými
6e - Portfólio vytvorené zo zadania v škole
6f - Videoportfólio vytvorené zo zadania počas štúdia
6j - Portfólio v pdf
7a - Explikácia prác