Profile picture for user Popysheva Sofiia
Začiatok bakalárskeho štúdia
5a - Videovizitka
Popysheva Sofiia
1a - Námet na hru - GDD - Game design dokument
1b - Námet na hru - ADD - Art design dokument
2d - Animácia v hernom engine - popis
2e - Animácia v hernom engine - video
3a - Rastlina
rastlina
4a - 3D autoportrét - 3D zobrazenie
4b - 3D foto autoportrét
4c - 3D videorender
4d - 3D v Sketchfabe
6a - Portfólio autorské vo všetkých obrazových vstupoch
6b - Videoportfólio autorské vo všetkých obrazových vstupoch
6j - Portfólio v pdf