Profile picture for user Gabčík Juraj
Začiatok bakalárskeho štúdia
5.1. - Videovizitka
1.1. - Námet na hru - GDD - Game design dokument
1.2. - Námet na hru - ADD - Art design dokument
2.4. - Animácia v hernom engine - video
2.5. - B-Animácia v hernom engine - popis
3.4. - C-Rastlina
4.3. - 3D autoportrét
6.10. - Portfólio v pdf
7.1. - Explikácia prác