Profile picture for user Gabčík Juraj
Začiatok bakalárskeho štúdia
5a - Videovizitka
videovizitka Gabčík
1a - Námet na hru - GDD - Game design dokument
1b - Námet na hru - ADD - Art design dokument
2d - Animácia v hernom engine - popis
2e - Animácia v hernom engine - video
3a - Rastlina
rastlina
4b - 3D foto autoportrét
6j - Portfólio v pdf
7a - Explikácia prác