Profile picture for user Svitková Michaela
Začiatok bakalárskeho štúdia
5a - Videovizitka
Videovizitka Michaela Svitková
1a - Námet na hru - GDD - Game design dokument
1b - Námet na hru - ADD - Art design dokument
1c - Námet na hru - obrazová príloha
2e - Animácia v hernom engine - video
2f - Animácia v hernom engine - pracovné súbory
3a - Rastlina
Rastlina
rastlina foto
4a - 3D autoportrét - 3D zobrazenie
4b - 3D foto autoportrét
4c - 3D videorender
4d - 3D v Sketchfabe
6a - Portfólio autorské vo všetkých obrazových vstupoch
6c - Portfólio autorské so vstupmi prebratými
7a - Explikácia prác