Profile picture for user Kazankov Daniel
Začiatok bakalárskeho štúdia
5.2. - Videovizitka - showreel
5.2. - Videovizitka - showreel
1.1. - Námet na hru - GDD - Game design dokument
1.2. - Námet na hru - ADD - Art design dokument
2.1. - Interaktívny priestor - video
2.2. - A-Interaktívny priestor - popis
2.3. - A-Interaktívny priestor - spustiteľný program
2.5. - B-Animácia v hernom engine - popis
3.4. - C-Rastlina
4.1. - 3D videorender
4.2. - 3D v Sketchfabe
4.3. - 3D autoportrét
6.1. - Portfólio autorské vo všetkých obrazových vstupoch
6.2. - Videoportfólio autorské vo všetkých obrazových vstupoch
6.6. - Videoportfólio vytvorené zo zadania počas štúdia
7.1. - Explikácia prác
7.4. - Doplňujúci text

Prototyp hry Lost in Self:

https://summer-game-dev.itch.io/lost-in-self-by-team-synergy

Ufoslava mirror download link:

https://drive.google.com/file/d/1tON4UpZ3s6x4ptuNuqM5ff7cN4Crvqg4/view?usp=sharing