Profile picture for user Kazankov Daniel
Začiatok bakalárskeho štúdia
5b - Videovizitka - showreel
1a - Námet na hru - GDD - Game design dokument
1b - Námet na hru - ADD - Art design dokument
2a - Interaktívny priestor - popis
2b - Interaktívny priestor - video
2c - Interaktívny priestor - spustiteľný program
2d - Animácia v hernom engine - popis
3a - Rastlina
lsystem_ilovecanada
4b - 3D foto autoportrét
4c - 3D videorender
4d - 3D v Sketchfabe
6a - Portfólio autorské vo všetkých obrazových vstupoch
6b - Videoportfólio autorské vo všetkých obrazových vstupoch
6f - Videoportfólio vytvorené zo zadania počas štúdia
7a - Explikácia prác
Doplňujúci text

Prototyp hry Lost in Self:

https://summer-game-dev.itch.io/lost-in-self-by-team-synergy

Ufoslava mirror download link:

https://drive.google.com/file/d/1tON4UpZ3s6x4ptuNuqM5ff7cN4Crvqg4/view?usp=sharing