Profile picture for user Čurko Adam
Začiatok bakalárskeho štúdia
5a - Videovizitka
VideoVizitka
1a - Námet na hru - GDD - Game design dokument
1b - Námet na hru - ADD - Art design dokument
1c - Námet na hru - obrazová príloha
2a - Interaktívny priestor - popis
2b - Interaktívny priestor - video
2c - Interaktívny priestor - spustiteľný program
2d - Animácia v hernom engine - popis
3a - Rastlina
Rastilina
4a - 3D autoportrét - 3D zobrazenie
4b - 3D foto autoportrét
4c - 3D videorender
4d - 3D v Sketchfabe
4f - 3D model - pracovné súbory
6a - Portfólio autorské vo všetkých obrazových vstupoch
6b - Videoportfólio autorské vo všetkých obrazových vstupoch
6c - Portfólio autorské so vstupmi prebratými
6e - Portfólio vytvorené zo zadania v škole
6f - Videoportfólio vytvorené zo zadania počas štúdia
7a - Explikácia prác
Doplňujúci text

Zopár svojích projektov som do portfólia nedal, jednoducho preto, lebo obsahujú kopírovanú hudbu. Taktiež nemám Web stránku, všetky svoje práce posielam prostredníctvom online ukladacieho priestoru. Všetky informácie sú v Explikácií.