Dňa 14.12.2023 sa v priestoroch filmovej fakulty VŠMU uskutočnilo tradičné predvianočné stretnutie študentov, pedagógov a priateľov školy.

Spoločná fotografia študentov VFX a HD je vyjadrením nádeje, že tento novo a rýchlo rozvíjajúci sa umelecký smer bude mať odhodlaných, cieľavedomých a kolektívne naladených tvorcov.

2023 Kapustnica VFX a HD

2023 Kapustnica HD

2023 Kapustnica VFX

PDF