Profile picture for user Čurko Adam
Začiatok bakalárskeho štúdia

Úlohou zadania bolo natextúrovať 3D model televízora, ktorý sme modelovali v prvom semestri. Model sme potom museli dať do 3D prostredia a tak ho odprezentovať. Môj softwér voľby bol Unreal Engine 5.