Profile picture for user Čurko Adam
Začiatok bakalárskeho štúdia

Character Design

V tomto cvičení išlo o skicovanie a prácu s AI. Moja voľba AI bol Stable Diffusion, ktorý mi vykreslil pekné potvorky.

Písomná analýza