Profile picture for user Čurko Adam
Začiatok bakalárskeho štúdia

Môj najväčší projekt tohto semestra. Väčšinu mojej energie a času som dal na výrobu modulárneho 3D asset packu na výstavbu môjho herného prostredia ktoré si chystám na bakalársky projekt. Tento projekt je syntéza mnohých iných predmetov, ako je Tvorba Herného Prostredia, Interdisciplinárny Projekt a ďalšie...