Profile picture for user Dedík Adam
Začiatok bakalárskeho štúdia
Koniec bakalárskeho štúdia
2022/2023
Začiatok magisterskeho štúdia
2023/2024
Koniec magisterského štúdia
2024/2025
Autoportrét

Temný les nejasný výhľad, rám ako upresnenie cieľa, prvý krok a hrdý postoj, kontrast s neistým pohľadom, cesta za dobrodružstvom.