Profile picture for user Buček Silvester
Začiatok doktorandskeho štúdia
2020/2021

60 dní za slobodu, Game design dokument

Príjímacie pohovory na doktorské štúdium FTV VŠMU - návrh dizertačného projektu

Písomná analýza
Fotodokumentácia